1
Người đại diện: VĂN THỊ KIM CHI
Mã số thuế: 3702745601
Ngành nghề chính: Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ AN PHÁT LUẬT

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác