1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: HOÀNG VIỆT TÙNG
Mã số thuế: 0315811756
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày cấp: 25/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN HN LAW

Danh mục ngành nghề:

  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất