1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN
Mã số thuế: 0315640405
Ngành nghề chính: Thu gom rác thải không độc hại
Ngày cấp: 22/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MTV TUYỀN TIÊN TIẾN

Danh mục ngành nghề:

  • Tái chế phế liệu
  • Thu gom rác thải độc hại
  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại