1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: ĐOÀN HOÀNG LAM
Mã số thuế: 0315431994
Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG KIM KIM THÀNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động trung gian tiền tệ khác
  • Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan