1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: TRƯƠNG QUỐC HÙNG
Mã số thuế: 0315451415
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUỐC HÙNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Xây dựng công trình công ích khác
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở