1
Người đại diện: Chu Thế Sâm
Mã số thuế: 3702880449
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 05/06/2020
CÔNG TY TNHH MÚT XỐP NHÂN ĐỨC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ