1
Người đại diện: LÊ ĐÌNH BA
Mã số thuế: 3702760374
Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 10/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH MÚT XỐP THUẬN PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu