1
Tỉnh thành : ĐẮK NÔNG
Điện thoại: 0979095800
Người đại diện: Lê Quốc Dũng
Mã số thuế: 0313820988-001
CÔNG TY TNHH NADOTA – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẮK NÔNG