1
Điện thoại: 0394791386
Người đại diện: NGUYỄN CHÍ MÂN
Mã số thuế: 2100646552
Ngành nghề chính: Xây dựng nhà để ở
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NAM SƠN CÀNG LONG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
  • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
  • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở