1
Người đại diện: TĂNG TUYẾT NHI
Mã số thuế: 0316329658
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HELIOUS VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • In ấn
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Phá dỡ
 • Sản xuất điện
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác