1
Điện thoại: 0903100640
Người đại diện: NGÔ HỒNG HẢI
Mã số thuế: 1201634706
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 10/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG LIT

Danh mục ngành nghề:

  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Sản xuất điện
  • Truyền tải và phân phối điện