1
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÌNH AN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

3511 : Sản xuất điện

Ngành nghề kinh doanh:

– 3511: Sản xuất điện
+ Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời
– 3512: Truyền tải và phân phối điện
+ Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải điện, điều độ hệ thống điện quốc gia)
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ Chi tiết: Thi công xây dựng công trình các dự án năng lượng mặt trời
– 4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
+ Chi tiết: Bán lẻ máy móc và trang thiết bị điện
– 4799: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán lẻ máy móc và trang thiết bị điện
– 7020: Hoạt động tư vấn quản lý
+ (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết:Khảo sát đo đạc, thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình
– 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
+ Chi tiết: Cho thuê máy phát điện, hệ thống phát điện, hệ thống truyền tải và phân phối điện, linh kiện và thiết bị lắp ráp hệ thống pin năng lượng mặt trời, hệ thống điện gió không có người điều khiển
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI