1
Tỉnh thành : THỪA THIÊN HUẾ
Điện thoại: 0969826921
Người đại diện: SHAO QICHAO
Mã số thuế: 3301644684
Ngành nghề chính: Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MÔI TRƯỜNG EB (THỪA THIÊN HUẾ)

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất điện
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
  • Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại