1
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHÚ GIA AG
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

3511 : Sản xuất điện

Ngành nghề kinh doanh:

– 3511: Sản xuất điện
+ Chi tiết: Sản xuất điện năng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thuỷ điện đa mục tiêu, điện hạt nhân) (không hoạt động tại trụ sở)
– 3512: Truyền tải và phân phối điện
+ Chi tiết: bán điện cho người sử dụng (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thuỷ điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ Chi tiết: Xây dựng công trình điện dân dụng và công nghiệp; Xây dựng nhà máy điện chạy bằng nguồn năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời, sinh khối, gió, địa nhiệt, thủy năng
– 4229: Xây dựng công trình công ích khác
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn thiết bị vật tư ngành điện
– 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
+ Chi tiết: Thiết kế công trình điện năng (đường dây và trạm biến áp đến cáp điện áp 110KV). Tư vấn xây dựng công trình điện dân dụng – công nghiệp
– 7212: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
+ Chi tiết: Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật và cuộc sống
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Tư vấn về chuyển giao công nghệ (trừ hoạt động của các nhà báo độc lập, hoạt động đánh giá; thanh toán hối phiếu, thông tin tỉ lệ lượng và tư vấn chứng khoán)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI