1
Điện thoại: 0973299938
Người đại diện: LÊ QUANG PHÚ
Mã số thuế: 6200102539
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 19/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯƠNG TIẾN THÀNH

Danh mục ngành nghề:

  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Phá dỡ
  • Sản xuất điện
  • Truyền tải và phân phối điện
  • Xây dựng công trình điện
  • Xây dựng công trình đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở