1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0906452329
Người đại diện: NGUYỄN LÊ DUY
Mã số thuế: 0401965894
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NARA TRADE