1
Người đại diện: HÀ THỊ THÚY HẰNG
Mã số thuế: 3702733243
Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
CÔNG TY TNHH NỆM SOFA GIA PHÚC

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế