1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN THẾ VĨ
Mã số thuế: 0315609966
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 04/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NEW WIN CLUB

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động