1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0359168189
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Anh Trần Long Vũtrần Thanh Hà
Mã số thuế: 0109311324
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính
Ngày cấp: 17/08/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Phát Triển Công Nghệ Yitec

Danh mục ngành nghề:

 • Cổng thông tin
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động nhiếp ảnh
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Lập trình máy vi tính
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Quảng cáo
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
 • Xuất bản phần mềm