2
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SUPER FOOD
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

3290 : Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 0111: Trồng lúa
– 0112: Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
– 0113: Trồng cây lấy củ có chất bột
– 0118: Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
– 0119: Trồng cây hàng năm khác
– 0121: Trồng cây ăn quả
– 0122: Trồng cây lấy quả chứa dầu
– 0123: Trồng cây điều
– 0124: Trồng cây hồ tiêu
– 0126: Trồng cây cà phê
– 0127: Trồng cây chè
– 0128: Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
– 0129: Trồng cây lâu năm khác
– 0131: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
– 0132: Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
– 0161: Hoạt động dịch vụ trồng trọt
– 0163: Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
– 0164: Xử lý hạt giống để nhân giống
– 0321: Nuôi trồng thuỷ sản biển
+ Chi tiết: Nuôi trồng các loại tảo xoắn (Spirulina);
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 2100: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 3290: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thiết bị xử lý nước, xử lý môi trường (không hoạt động tại trụ sở). Sản xuất, chế biến tảo xoắn (Spirulina); sản xuất, gia công thực phẩm chức năng
– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
+ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 3530: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4221: Xây dựng công trình điện
+ (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
– 4222: Xây dựng công trình cấp, thoát nước
– 4321: Lắp đặt hệ thống điện
+ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
– 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản))
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
+ Chi tiết: Lắp đặt các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thiết bị xử lý nước, xử lý môi trường (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Lắp đặt hệ thống dây chuyền sản xuất tảo xoắn (Spirulina)
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện.
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện). Bán buôn máy móc, thiết bị công nghiệp. Bán buôn máy móc, thiết bị cơ khí. Bán buôn thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thiết bị xử lý nước, xử lý môi trường.
– 4662: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
+ Chi tiết: Bán buôn sắt, thép và kim loại màu (trừ mua bán vàng miếng).
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: – Bán buôn tảo xoắn (Spirulina); bán buôn dược liệu; bán buôn thực phẩm chức năng
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ Chi tiết: hoạt động thiết kế dây chuyền sản xuất tảo xoắn (Spirulina)
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại. Tư vấn về môi trường. Tư vấn về chuyển giao công nghệ. Chuyển giao công nghệ nuôi trồng tảo xoắn (Spirulina)
– 8292: Dịch vụ đóng gói
+ (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI