1
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Người đại diện: Ngô Đức Hiểu
Mã số thuế: 4201873869
Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng
Ngày cấp: 25/12/2019
CÔNG TY TNHH NGÔ GIA TH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Phá dỡ
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ