1
CÔNG TY TNHH NGỌC DINH BEAUTY
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

9631 : Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm).
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm).
– 8531: Đào tạo sơ cấp
+ Chi tiết: Dạy nghề.
– 9610: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
+ Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, xoa bóp, massage (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).
– 9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
+ Chi tiết: Làm móng chân, móng tay, trang điểm, nối lông mi, massage mặt (trừ các hoạt động gây chảy máu).
– 9639: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Dịch vụ tư vấn chăm sóc sắc đẹp.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI