1
Điện thoại: 0944919697
Người đại diện: Nguyễn Thị Thắm Em
Mã số thuế: 1602150607
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
Ngày cấp: 23/09/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH NGỌC VẠN AN GIANG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thực phẩm