1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Mã số thuế: 0201957695
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NGŨ KIM GIA LINH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất đồ chơi, trò chơi
 • Sản xuất giày dép
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất sản phẩm từ plastic
 • Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ