1
Người đại diện: LÊ XUÂN TRUNG
Mã số thuế: 0315664237
Ngành nghề chính: Cung ứng lao động tạm thời
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC VITA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc
  • Hoạt động chăm sóc tập trung khác
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm