1
Tỉnh thành : Thành phố Tây Ninh / TÂY NINH
Điện thoại: 0913880599
Người đại diện: ĐẶNG MY NY
Mã số thuế: 3901277901
Ngành nghề chính: Chuẩn bị mặt bằng
CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐẠT TÂY NINH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Phá dỡ
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Xây dựng công trình cấp, thoát nước
 • Xây dựng công trình đường bộ
 • Xây dựng công trình khai khoáng
 • Xây dựng công trình thủy