1
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Mã số thuế: 0801282250
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NGUYỄN HƯƠNG 68

Danh mục ngành nghề:

  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ