1
Tỉnh thành : ĐỒNG THÁP
Điện thoại: 0979779757
Người đại diện: NGUYỄN THANH NHÀN
Mã số thuế: 1402119751
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày cấp: 25/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NGUYỄN NHÀN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh