1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÁI
Mã số thuế: 2802586505
Ngành nghề chính: Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
CÔNG TY TNHH NGUYỄN THÁI VĨNH THỊNH

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất các cấu kiện kim loại
  • Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại