1
CÔNG TY TNHH NGUYỄN THỊ MINH YẾN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

2592 : Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Ngành nghề kinh doanh:

– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ Chi tiết: Sản xuất, chế tạo, gia công khuôn mẫu nhựa; gia công ép thổi nhựa; sản xuất sản phẩm từ plastic ( trừ tái chế phế thải, luyện cán cao su, trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b )
– 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
– 3830: Tái chế phế liệu

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI