1
Điện thoại: 0898839639
Người đại diện: ĐINH NHO LỘC
Mã số thuế: 0316479068
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 09/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG BUỒM XANH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cổng thông tin
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
 • Hoạt động của các cơ sở thể thao
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động