1
Người đại diện: NGUYỄN THẠCH QUÝ
Mã số thuế: 0316475401
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 10/09/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG CHAY THIÊN NHIÊN

Danh mục ngành nghề:

  • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động