1
Người đại diện: TỪ QUỐC QUYỀN
Mã số thuế: 0316324787
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HẢI SẢN CANADA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
  • Dịch vụ ăn uống khác
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại