1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02871066789
Người đại diện: CHU TIỂU PHỤNG
Mã số thuế: 0315518109
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LONG KHANG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động