1
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG VÀ GIẢI TRÍ DK
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

9000 : Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí

Ngành nghề kinh doanh:

– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: bán lẻ rượu, bia, đồ uống có cồn và không có cồn
– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
+ Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
+ (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).
– 9000: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
+ Chi tiết: Dịch vụ giải trí (bao gồm: nhà hát, nhạc sống và xiếc) (trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI