1
Điện thoại: 0933683417
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC SƠN
Mã số thuế: 0315632612
Ngành nghề chính: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NHA KHOA GIA ĐÌNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán buôn thực phẩm
  • Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa