1
CÔNG TY TNHH NHA KHOA Y ĐỨC SÀI GÒN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

8620 : Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Ngành nghề kinh doanh:

– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế
– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
– 8620: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
+ (không bệnh nhân lưu trú)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI