1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: ĐIỀN VĂN TƯƠI
Mã số thuế: 3702744693
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY TNHH NHÀ TRỌ TUYẾT LAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống