1
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: 0775616263
Người đại diện: Võ Trần Tuấn
Mã số thuế: 4201955889
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
CÔNG TY TNHH NHÍM BIỂN KHÁNH HÒA

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
 • Dịch vụ đóng gói
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Khai thác thuỷ sản nội địa
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Nuôi trồng thuỷ sản biển
 • Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
 • Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ