1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: HUỲNH NGỌC VI
Mã số thuế: 0316242968
Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
CÔNG TY TNHH NHÔM KÍNH NAM THỊNH PHÁT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở