1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Masaki Kanasashi
Mã số thuế: 0316061721
Ngành nghề chính: Bán buôn tổng hợp
Ngày cấp: 12/12/2019
CÔNG TY TNHH NISHI TOKYO CHEMIX VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp