1
Điện thoại: (0274)3803611
Người đại diện: SANG, JUNDE
Mã số thuế: 3702766721
Ngành nghề chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Ngày cấp: 06/05/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GOLDENLAND VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
  • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện