1
Điện thoại: 0789187727
Người đại diện: LA KHẢI CƯỜNG
Mã số thuế: 1801656998-001
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Ngày cấp: 16/09/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NOLISHIP – CHI NHÁNH AN GIANG

Danh mục ngành nghề:

 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • In ấn
 • Quảng cáo
 • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)