1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 04-3211-5263
Người đại diện: Yoshihide Shirahige
Mã số thuế: 0108536117
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH NOMURA JIMUSHO VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu