1
Điện thoại: 0917772369
Người đại diện: HUỲNH QUỐC HƯNG
Mã số thuế: 1801634433
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 10/04/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC HIỆN ĐẠI

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Dịch vụ đóng gói
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Sản xuất hoá chất cơ bản
 • Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
 • Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ