1
Tỉnh thành : BÌNH THUẬN
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG CHÍNH
Mã số thuế: 3401188805
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 05/06/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN HOÀNG CHÍNH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ