1
Điện thoại: 0826111147
Người đại diện: Cao Thị Tâm
Mã số thuế: 6001694513
Ngành nghề chính: Sản xuất điện
Ngày cấp: 06/07/2020
Công Ty TNHH Nông Trại Đức Tâm Krông Búk

Danh mục ngành nghề:

  • Chăn nuôi dê, cừu
  • Chăn nuôi gia cầm
  • Chăn nuôi khác
  • Chăn nuôi lợn
  • Chăn nuôi trâu, bò
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Sản xuất điện
  • Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
  • Truyền tải và phân phối điện