1
Tỉnh thành : BẮC NINH
Điện thoại: 02223903680
Người đại diện: Lee Eung Chang
Mã số thuế: 2301074979
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH NOVATECH VINA

Danh mục ngành nghề:

  • Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu