CÔNG TY TNHH NUEN VIỆT NAM

29 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức
20 Tháng Tư, 2023 / 18
CÔNG TY TNHH NUEN VIỆT NAM
Ngành nghề : THƯƠNG MẠI - CÔNG TY
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Di động : 0773097999
Người đại diện : VÕ THỊ HỒNG HẢI
Mã số thuế : 0316817246

THƯƠNG MAI – CÔNG TY