1
Điện thoại: 0906232566
Người đại diện: Lê Xuân Nam
Mã số thuế: 0316994051
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH OCEAN VILLAS